Реклама

Рекламни тарифи на Нова телевизия:


Рекламни тарифи на Нова телевизия за интернет:Рекламни тарифи на кампания за избори 2015:


MTG Кодекс за поведение на ДоставчицитеПРАВИЛА ЗА ЕТИКА В БИЗНЕС КОМУНИКАЦИЯТА-----